Digital Formidling

Posted: januar 8, 2015 in Blogginnlegg

I faget KOM109(Digital Formidling) er denne bloggen en av to eksamensoppgaver. I løpet av dette semesteret skal jeg skrive flere blogginnlegg hvor det totalt blir 11 blogginnlegg.

Etter kurs skal jeg som student kunne følgende:

  • redegjøre for prinsippene for kommunikasjon og formidling i digitale nettverksmedier
  • beskrive, vurdere og sammenlikne ulike nettbaserte sjangre
  • gjennomføre nettbaserte formidlingsprosjekter ved bruk av aktuell programvare
  • utnytte nettets muligheter til å formidle informasjon

Denne uken skal jeg kunne forklare hva jeg ønsker og få ut av dette kurset, og hvordan jeg skal kunne nå mine mål.
Når jeg ser på semesterplanen for dette faget ser jeg at hva jeg skal skrive fra hver uke ikke er utgitt enda, men hva jeg kan se fra studiehåndboka er dette en refleksjonsblogg og da tenkes det at tekstene som er oppført på semesterplanen skal jobbes med.

Spørsmålet er: Hva ønsker jeg å få ut av dette kurset?
Det jeg ønsker å få til på denne bloggen er å kunne bli bedre på å reflektere tekster, samtidig bruke en del kreativitet for å se litt mellom linjene på forskjellige tekster. Det som også er ønskelig er å bli flink til å formulere mine tydninger og tanker videre på en måte som er forståelig for andre lesere.

Hvordan skal jeg nå mine mål?
For å nå mine mål tenker jeg at det å kunne jobbe med faget og oppgavene på en strukturert måte, samtidig er det å tenke litt utenfor boksen viktig. Det blir viktig å bruke som nevnt tidligere, kreativitet for og kunne få flere idéer på hvordan blant annet refleksjoner skal besvares.
Det å jobbe med tekstene godt og bruke god tid blir også viktig, jobbe etter forelesninger på skolen i et rolig miljø er noe jeg tenker vil føre til bedre resultater i besvarelsene.

Reklamer
Kommentarer
  1. […] Det jeg ønsker å få til på denne bloggen er å kunne bli bedre på å reflektere tekster, samtidig bruke en del kreativitet for å se litt mellom linjene på forskjellige tekster. Det som også er ønskelig er å bli flink til å formulere mine tydninger og tanker videre på en måte som er forståelig for andre lesere. – Første blogginnlegg «Digital Formidling» […]

    Liker