Hypertekst

Posted: mars 11, 2015 in Blogginnlegg

Datateknologien har muliggjort et nytt konsept for tekstorganisering, nemlig hypertekst. Begrepet er ofte beskrevet ved hjelp av produktive metaforer som byer, landskap, reiser osv. Enkelt forklart består en hypertekst av en sluttet eller åpen rekke med tekstbiter, eller «noder», koplet sammen ved hjelp av elektroniske koplinger, gjerne kalt «lenker». – Utdrag fra «En skjermet verden» av Martin Engebretsen

Hypertekst, hva er nå dette for et fenomen?

Hypertekst er egentlig et prinsipp for organisering og lagring av kunnskap, ble «oppfunnet» i 1945 av Vannevar Bush. Men det var ikke før i 1991 at hypertekst ble som vi kjenner den i dag, en del av World Wide Web(WWW).

Personlig forbinder jeg hypertekst med en hjelpfull link som man kan trykke på, men for andre kan det være et forstyrrelseselement i form av kraftige farger og kan være den dominerende delen av for eksempel en artikkel.

Hypertekst er noe man møter på hver dag, hvertfall hvis en er en aktiv bruker av internett og sosiale medier. Bare man trykker seg inn på en artikkel på for eksempel VG sine nettsider, møter man på hypertekst med engang

hypertekstBilde til høyre er en sak fra VG igår, når jeg blar meg nedover siden møter jeg på hypertekst med engang i artikkelen. Som jeg la merke til brukes hyperteksten meget flittig. VG har valgt en metode på hypertekst som kanskje kan være vanskelig for de mindre avanserte brukerne- men trykker man på linkene deres kommer man direkte inn på en annen artikkel (kan være vanskelig å navigere på nettsiden for disse brukerne), det vil si at det ikke kommer opp en ny fane på nettleseren til brukeren. Dette er en meget fin måte for avisene og skape flere tastetrykk på siden sin, som igjen fører til flere annonser for brukeren.

Antall hypertekster man kan komme innom når man først blar igjennom en artikkel er lang. Har man ikke har kontroll på dette, kan man fort ende opp med flere timers lesestoff uten å tenke seg om. Har en først kommet inn på en artikkel, kan denne artikkelen igjen har flere hypertekster som igjen forklarer historie eller lignende saker.

Hypertekst er mao et prinsipp som endrer premissene for skriving og lesing, for kunnskapsformidling og massemedial kommunikasjon. Utdrag fra «En skjermet verden» av Martin Engebretsen

Denne oppsummeringen av Martin Engebretsen forklarer godt hva prinsippet til hypertekst er, og hvordan hypertekst videreformidler tekster og hvordan du kan velge din sti videre under lesingen.

Til slutt vil jeg gjerne si at hypertekst i aviser er veldig nyttig når det gjelder å kunne se lignende eller historie om saken man leser om. Jeg tørr ikke å tenke meg hvordan de fleste, hvis ikke alle nettsider ville fungert hvis hypertekst ikke fantes, men WWW ville vertfall ikke vært der det er i dag hvis hypertekst ikke eksisterte.

Kilder:
http://home.uia.no/martine/skjermet.html
http://www.vg.no/sport/trav-galopp/hevder-utestengte-atle-hamre-trener-brorens-hester-ulovlig/a/23411050/

Reklamer
Kommentarer
  1. Kort og konsist, bra formulert og bra skrevet! Jeg liker tanken om at uten hypertekst ville ikke WWW vært slik vi kjenner det i dag!

    Liker