Hvordan har dette faget vært?

Posted: april 30, 2015 in Blogginnlegg

Gjennom dette semesteret har den ene eksamensdelen vært å skrive disse blogginnleggene. Personlig føler jeg det har gått helt greit. Mye av tiden har blitt brukt til å sette en sammenheng mellom tekstene og fagstoff, i forhold til oppgaven som blir gitt. Når jeg tenker tilbake på det første innlegget, så ser jeg fort at mye av det jeg skrev, har jeg faktisk gjort.

Det jeg ønsker å få til på denne bloggen er å kunne bli bedre på å reflektere tekster, samtidig bruke en del kreativitet for å se litt mellom linjene på forskjellige tekster. Det som også er ønskelig er å bli flink til å formulere mine tydninger og tanker videre på en måte som er forståelig for andre lesere. – Første blogginnlegg «Digital Formidling»

Jeg føler selv at jeg har blitt mye bedre på å kunne reflektere over tekster, og forklare mine synspunkter tydelig. Det jeg nevnte med kreativitet er noe jeg tenker jeg sitter mest igjen med. Uten å være kreativ ville noen av bloggoppgavene vært veldig vanskelig å kunne skrive. Jeg syntes, og håper også at det jeg har skrevet er tydelig nok, slik at leserne forstår hva som faktisk står der.

Faget har svart til forventingene, men jeg føler også at spesielt det første arbeidskravet hjalp meg på veldig god gang. Det jeg tenker på når jeg sier dette er, hvordan WordPress funksjonene fungerer, og hvordan man setter opp en bloggside fra ingenting. Arbeidskravet gjorde virkelig at man måtte sette seg litt mer inn i funksjonene på WordPress, med tanke på at dette var en del av arbeidskravet. 

Faglig sett føler jeg at jeg har fått en veldig god progresjon. Dette faget heter digital formidling, og ut i fra det, så tenker jeg at denne bloggoppgaven er en ypperlig del av dette faget. I forhold til forventingene så har dette faget hjulpet meg prestasjonsmessig i gang med å kunne sitte for meg selv og skrive refleksjoner over diverse saker. Dette kunne være saker som jeg ikke nødvendigvis hadde alt for mye peiling på. Selv om dette var tilfellet, føler jeg at jeg lærte enda bedre når jeg virkelig måtte sitte å klø meg litt i hodet under skrivingen. 

Reklamer

Kommentarer er stengt.